Fred the Preparedness Dog

Fred's Photo Gallery

Baby Fred
Baby Fred
Baby Fred at 3 months old

KDHE.FredPreparedness@ks.gov